Hotline
0988709423
Giờ làm việc: 07:30 - 17:00
Xóm 34, Làng nghề xã Hải Minh, Hải Hậu,
TP. Nam Định

Bản đồ